Stijgende koudemiddelprijzen door klimaatakkoord Parijs

Stijgende prijzen voor koudemiddel door klimaatakkoord Parijs

De HVAC-industrie heeft te maken met recordprijsstijgingen voor koudemiddelen. Met name de prijs van hoog-GWP-middelen neemt in Europa toe.

Dat percentage heeft betrekking op de de prijs van middelen zoals R404A en R507A, die bekend staan vanwege hun hoge GWP. Maar ook koudemiddelen met een lager GWP, zoals de R404A-alternatieven R448A en R449A, zijn in prijs gestegen. Daarnaast is R410A opnieuw duurder geworden (+ 30 procent) en is de prijs van hoog-GWP-middelen als R422D, R438A en R422A (die ooit als drop-in voor R22 werden geïntroduceerd) omhoog gegaan.

Verdere stijging
Deze nieuwe verhogingen komen aan het eind van een 2017 dat al ongekende koudemiddelprijsstijgingen liet zien als gevolg van de Europese terugfasering van F-gassen. En de koudemiddelprijzen zullen, zo is de gangbare opvatting, in 2018 nog verder stijgen, doordat in het afbouwschema voor HFK’s een forse reductie in marktvolume is voorzien. Bij sommige hoog-GWP-middelen betekent dat laatste dat het vinden van een aanbieder die nog voorraad heeft, misschien wel een groter probleem wordt dan de prijs.

Andere factoren
Overigens is Europese regelgeving niet de enige factor die voor enorme prijsopdrijvingen zorgt. Bradley Refrigeration, een Britse leverancier van koeltechnische installaties, gaf eerder aan dat in de eerste week van december een aantal prijsstijgingen zou worden doorgevoerd. Zo is een kilo R134A bij dit bedrijf 20 procent duurder geworden, en zijn R407C, R407F en R410A 30 procent in prijs verhoogd. Behalve F-gassenregels is die ontwikkeling ook het gevolg van problemen bij de levering van grondstoffen voor koudemiddelen, zo stelt Bradley. Dat bepaalde HFK-componenten (zoals vloeispaat, CaF2(Ce, Y), een mineraal waaruit fluorverbindingen worden gewonnen), minder beschikbaar zijn, heeft ook invloed op de marktprijzen.